Sanal Tur Hizmet Sözleşmesi

Sanal Tur (Süreli Yayın) Hizmet Sözleşmesi

1. TARAFLAR  İşbu sözleşme Cemil Topuzlu Cad.18 Mart Sok YKB Evleri C 9/11 Caddebostan Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Emlakgezen Fotoğrafçılık Tolga Balıkçı ve Ortağı  (Bundan böyle kısaca "EMLAKGEZEN" olarak anılacaktır) İle http://www.emlakgezen.com sitesine “Üye” olan kişi arasında, “Üye”nin işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR Hizmet/Hizmetler: “İlan Avantaj Ürünleri” de dahil olmak üzere "Üye"lerin işbu sözleşme içersinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “EMLAKGEZEN” tarafından ortaya konulan uygulamalar. İlan Avantaj Ürünleri: Ana Sayfa Vitrin, Öncelikli Listeleme, Konut Kategori Vitrin, Arama Sonuç Vitrin, Üye tarafından Site’ye girilen ilanların avantajlı olarak görüntülenebilmesi amacıyla özellikleri her program için ayrı olarak belirlenen ve “Site”nin ilgili yerlerinde özellik ve ücretleri belirtilen veya “EMLAKGEZEN” yetkilileri tarafından “Üye”ye özellik ve ücretleri beyan edilen “EMLAKGEZEN” ilan hizmetleri. Sanal Tur Çekim Hizmeti: emlak portföylerinin internet üzerinden daha etkin bir şekilde sunulup pazarlanmasına olanak sağlamak amacıyla, 360 derece sanal tur çekimlerinin yapılması için fotoğrafçı gönderilmesi. Talep Edilen Rezervasyon : “Üye” nin “Sanal Tur Süreli Yayın Hizmeti” almak için çekim arzu ettiği portföyüne EMLAKGEZEN den “Fotoğrafçı” göndermesi için sistem üzerinden çekim için talep ettiği tarih, saat ve portföy adres bilgileri girişi yaparak ödeme yapması. Kesinleşmiş Rezervasyon:”Talep Edilen Rezervasyon” un EMLAKGEZEN tarafından sair yollarla “Üye” ile irtibata geçilerek mutabakat onayının verilmesi.  Fotoğrafçı : Gerek free lance olarak EMLAKGEZEN ile sözleşmeli gerek EMLAKGEZEN çalışanı olarak faaliyet gösteren sanal tur fotoğraf çekimi yapan profesyoneller.  Sanal Tur Yayına Hazırlama Hizmeti: Çekim gerçekleştirildikten sonra elde edilen materyallerin türev işlemden geçirilerek sanal ortamda yayınlanması. Sanal Tur Süreli Yayın Hizmeti: Sanal tur çekim hizmeti ve sanal tur yayına hazırlama hizmetlerinin kombine gerçekleştirilerek üye profil sayfasında “Site”nin ilgili bölümlerinde duyurulmuş sürelerde ve kiralama ücreti karşılığı üye profil sayfasından yayınlanması. Sahne: “Site”nin ilgili yerlerinde ücretleri beyan edilen portföyde çekimi yapılan ve fotoğraf makinası tripod unun yerleştirildiği her bir ayrı nokta. Üye/Üyeler: İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda “Site”ye üye olan ve “Site”de yer alan içerik, uygulama ve “Hizmetler”den yararlanan gerçek ve tüzel kişiler. Üye Profil Sayfası: “Üye”nin “Site”de yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep eden bilgilerini girdiği sadece “Üye” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Üye”ye özel sayfa. Kullanıcı/Kullanıcılar: “Site”ye erişen gerçek ve tüzel kişiler.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı:  EMLAKGEZEN in, Site’de, “Üye” konumunda bulunan emlakçı, müteahhit ve inşaat şirketleri de dahil olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından, gayrimenkul satma, kiralama ve benzeri hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak söz konusu gayrimenkullere ilişkin ilgili ilanlar için “Üye”lere çeşitli şart ve koşullara tabi sanal tur yayına hazırlama hizmeti  sunulmasını ve bu sanal turlu ilanların “Üye”lerin ve “Kullanıcı”ların görüntüleyebilmeleri için erişimlerine sunulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. İşbu sözleşmenin konusu, EMLAKGEZEN’ in “ÜYE” ‘ lere sunacağı “Sanal Tur Çekim Hizmeti” ve “Sanal Tur Yayına Hazırlama Hizmeti” neticesinde “Site”de “EMLAKGEZEN tarafından sağlanan “Sanal Tur Süreli Yayın Hizmeti”’nin, “Üye” ve “Kullanıcı” tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı ise, “Site”de yer alacak “Sanal Tur Süreli Yayın Hizmeti”, ilgili uygulamalara ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup “Site”de “EMLAKGEZEN” tarafından yapılan “Sanal Tur Süreli Yayın Hizmeti”ne, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin “Üye” tarafından kabulü ile, “Üye” “Site”de yer alan ve yer alacak olan “EMLAKGEZEN” tarafından yapılan “Sanal Tur Süreli Yayın Hizmeti”ne, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Hak ve Yükümlülükler

4.1. “Sanal Tur Süreli Yayın Hizmeti” almak isteyen “Üye”’ nin, öncelikle sistem üzerinden “Sanal Tur Çekim Hizmeti” rezervasyonu yaptırması ve gerekli ücreti peşin olarak ödemesi gerekmektedir. Ödeme ile “Üye” “Sanal Tur Çekim Hizmeti”, “Sanal Tur Yayına Hazırlama Hizmeti” ve “Sanal Tur Süreli Yayın Hizmeti” ni kombine bir şekilde almış olur. Alınan rezervasyon bilgisi, talep niteliğindedir. EMLAKGEZEN “Talep Edilen Rezervasyon” a uygun bir şekilde hizmet veremiyorsa, uygun tarih ve saat konusunda sair yollarla müşterek uygun bir tarih ve saat belirlenir. “Talep edilen rezervasyon” uygun bulunduysa yine sair yollarla EMLAKGEZEN tarafından “Kesinleşmiş Rezervasyon” onayı verilir.

4.2. Ödeme tutarı çekimi yapılacak “Sahne” sayısına bağlanmıştır. Çekimler en az 5 “Sahne” çekiminden başlar ve talep edilen her bir ilave “Sahne” için sistem otomatik olarak ücreti arttırır. “Üye” çekimi yapılacak “Sahne” sayısını kendisi belirler. Çekim esnasında sisteme yaptığı girişten daha az “Sahne” çekimi talebinde bulunursa tahsil edilmiş para kendisine iade edilmez. Daha fazla “Sahne” çekim talebinde bulunursa ilave sahneler için ödemeyi “Fotoğrafçı”ya nakten çekim sonrası yapar. İptal edilen çekimler için ücret geri ödemesi yapılmaz. Bir sonraki çekim ücretinden düşüm yapılır.

4.3. Randevularda “Fotoğrafçı” esas olarak “Üye” nin ofisine gitmekle mükelleftir. Ancak sair yollarla yapılan rezervasyon kesinleştirme görüşmelerinde  çekimi yapılacak portföy “Fotoğrafçı” ya daha yakın ve “Fotoğrafçı” ulaşım yolları hakkında bilgi sahibi ise, “Fotoğrafçı” direkt olarak çekimi yapılacak portföy’e gitmeyi kendi rızası ile seçebilir. Burada “Fotoğrafçı” nın tercihi esastır.

4.4. Fotoğraf çekimi yapılacak mekanların ön hazırlıkları “Üye” tarafından gerçekleştirilir. Çekimi yapılacak mekanda gerekli aydınlatma koşulları ”Üye”  tarafından sağlanmalıdır. Çekim öncesi hazırlıkları yapılmadan bitirilmiş çekimlerin, “Üye” tarafından tekrarlanması talep edilirse, çekimler yeniden ücretlendirilir. Çekim yerinde ihmal ve tedbirsizlik sonucu oluşabilecek her türlü kazadan, kazayı yapan sorumludur.  İşin ifası sırasında “Fotoğrafçı”nın veya “Üye”nin sebep olacağı 3. şahıslar nezdindeki maddi ve manevi zararlardan EMLAKGEZEN hiçbir biçimde sorumlu tutulamaz ve bu konuda doğabilecek sorunlar ile ilgili Emlakgezen’e hiçbir şekilde rücu edilemez.

4.5. EMLAKGEZEN, hiçbir surette telefon ile aynı gün için çekim talebi karşılama taahhüdü vermez. Aynı gün içinde verilmek istenen telefon ile acil fotoğraf çekim talepleri hiçbir sorumluluk alınmaksızın o an ki şartlara  göre münferiden değerlendirilirler. Talep olumlu olarak karşılansa dahi her halukarda ödeme sistemden yapılmadan EMLAKGEZEN çekim için “Fotoğrafçı” göndermez.

4.6. Yayın hakkının tamamen devri anlamına gelen cd kayıt ve teslim talepleri “Sanal Tur Süreli Yayın Hizmeti” bedelinin 2 katı olarak fiyatlandırılır.

4.7. Yayın süresi içinde satılan, kiralanan veya alım satımından vazgeçilmesinden dolayı yayından kaldırılmak istenen portföylerin, yayından kaldırılması ve bu işin takibi tamamen “Üye” uhdesinde gerçekleşir. Bu nedenlerle yayından kaldırılmış  “Sanal Tur Süreli Yayın Hizmeti” bedelinin ücretinin iadesi talep edilemez. EMLAKGEZEN belirtilen nedenlerden ötürü yayından kaldırılacak portföyler ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz ve bu konuda doğabilecek sorunlar ile ilgili Emlakgezen’e hiçbir şekilde rücu edilemez.

4.8. EMLAKGEZEN oluşturduğu sanal tur içeriğini değiştirme, geliştirme, güncelleme yapma hakkına sahiptir.

4.9. EMLAKGEZEN, çekimlerin gerçekleştirildiği günden sonra ki 3 iş günü içinde hizmeti yayına koyacağını (mücbir sebepler dışında; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik hali) taahhüt eder. 4 aylık yayın süresi dolmuş sanal turların süre uzatımları yine “site” üzerinden temdit ödemesi yapılarak gerçekleştirilebilir.

4.10. Yayın süresinde hüviyet değiştirmiş, yani satılık iken kiralık olmuş (veya tersi) portföyler için yeni portföy girişlerini müteakip “Sanal Tur Süreli Yayın Hizmeti” kalan yayın süresi kadar yayına alınması talep edilebilir. Yayın süresi dolmuş veya satışı veya kiralaması gerçekleşmiş olan çekim metaryalleri tekrar kullanılması arzu edilebileceğinden EMLAKGEZEN tarafından Konutlar için 2 yıllık, Ticari portföylerde 3 yıllık süre ile güvenli bir şekilde depo edilirler. Bu süre zarfında tekrar kullanımı talep edilen “Sanal Tur Süreli Yayın Hizmeti” ilk ödenmiş bedelinin %50’si tahsil edilerek faturalandırma yapılır ve portföy tekrar yayına alınabilir. 2 yıllık saklama süresi dolmuş çekim metaryelleri özel hayatın korunması ilkesinden hareketle EMLAKGEZEN tarafından kesinlikle imha edilirler. Saklama süresinin dolmasından önce sair sebeplerden ötürü kullanılamayacak duruma gelmiş veya silinmiş çekim materyalleri ile ilgili olarak EMLAKGEZEN tekrar yayına alma konusunda indirimli tarife uygulama sorumluluğunu taşımaz.

4.11. “Üye”, “EMLAKGEZEN”’in, “Üye” tarafından “Site”’ye girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin üçüncü kişilere ait sitelerde ve sistemlerde görüntülenebilmesi, işlenmesi ve derlenmesi amacıyla anlaşmalar yapabileceğini, “Üye” tarafından “Site”’ye girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin “Site” ve “EMLAKGEZEN”in reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılabileceğini, bu konuda gerekli her türlü hak ve yetkiyi herhangi bir sayı, süre ve yer kısıtlamasına tabi olmaksızın ve bu uğurda herhangi bir bedel talebinde bulunmaksızın “EMLAKGEZEN”e verdiğini kabul ve beyan eder. "emlakgezen.com veya işbirliği içinde olduğu kişilerle Emlakgezen Fotoğrafçılık Tolga Balıkçı ve Ortağı tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanılabilir."

4.12. “EMLAKGEZEN”, “Üye”nin işbu sözleşme koşullarına ve “Site”de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, “Üye”nin siteye girdiği ilan ve içeriklerin işbu sözleşme ve “Site”de yayınlanan kural ve koşullara uygun olmaması, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, “EMLAKGEZEN” tarafından belirlenen içerik kategorileri kapsamında yer almaması veya yanlı bölümde yer alması, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, “Üye”ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabileceği gibi Üye’ler bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar."Üye", "EMLAKGEZEN"den böyle bir durumda ilgili "Hizmet" için ödemiş olduğu bedelin iadesini "EMLAKGEZEN"den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde EMLAKGEZEN’in Üye’ye karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklıdır.

4.13.Site’de sunulan hizmet, hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslar arası düzeyde yasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca EMLAKGEZEN altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapılamaz.

4.15. Üye’ler, üyelikten ayrılmaları durumunda EMLAKGEZEN'den “Sanal Tur Süreli Yayın Hizmeti” bedelinin geri ödenmesine dair herhangi bir hak talep edemezler.

4.16. EMLAKGEZEN, Site’nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site’nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site’ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. EMLAKGEZEN, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Site’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

5. Fikri Mülkiyet Hakları Uluslar arası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site’nin (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları “EMLAKGEZEN”e ait ve/veya “EMLAKGEZEN” tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. “EMLAKGEZEN” uygulamalarının, “Site”de yer alan bilgilerin ve “EMLAKGEZEN”in telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına “EMLAKGEZEN” tarafından izin verilmemektedir. Üye’ler, arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, Site’yi veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden EMLAKGEZEN’in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Üye’ler, Site’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım, robot, örümcek, veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Üye’ler işbu kullandırtmalar sebebiyle Üye’lerin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden EMLAKGEZEN’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler. Aksi takdirde EMLAKGEZEN’in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu edilir. "EMLAKGEZEN", "Site"nin kullanımını sadece bedelinin ödenmesi şartıyla "İlan Avantaj Ürünleri"nin "Üye"lere sunulması, "Kullanıcı"'lara ve "Üye"lere yönelik olarak ve sadece Site üzerinde bulunan içeriğin ticari olmayan amaçlarla görüntülenmesi amacıyla sınırlandırmış bulunup, bunun dışında ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda "Site"nin her türlü kullanımına ve "Site" üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve "Site" üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir. "Site"nin yasadışı, hileli veya "İlan Avantaj Ürünleri" istisna olmak üzere ticari amaçlarla kullanılması; "Site"nin "Üye", "Kullanıcı" veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması; "Site"nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması; "Site" tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri engelleyen ya da bozan bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması; "EMLAKGEZEN"in önceden yazılı iznini alınmaksızın, Site üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması; İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında “Site”nin ve “Site” üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; “EMLAKGEZEN”in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, “EMLAKGEZEN”in ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. “EMLAKGEZEN”in; “Site” ve “Site” üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır. EMLAKGEZEN, Üye’lerin, Site’yi ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Üye’yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda EMLAKGEZEN, gerekli gördüğü tedbirleri de almak ve üyelikleri iptal etme hakkına sahiptir.

 6. Sözleşme Değişiklikleri “EMLAKGEZEN”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda “Site”de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, “Üye”nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. Mücbir Sebepler Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “EMLAKGEZEN” işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “EMLAKGEZEN” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “EMLAKGEZEN”den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “EMLAKGEZEN”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. EMLAKGEZEN Kayıtlarının Geçerliliği “Üye”, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “EMLAKGEZEN’in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, “EMLAKGEZEN”i yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. Bütünlük İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

11. Yürürlülük İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Ek-1 Kullanım KoşullarıEk-2 Gizlilik Politikası) oluşan sözleşme “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.