Gizlilik Politikası

Emlakgezen.com, Sitesin’den “Üye”ler tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı “Sanal Tur Süreli Yayın Hizmet Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve “Site”’de çıkabilecek sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, emlakgezen.com, gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır.


IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Üyelik veya “Site” üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) emlakgezen.com’a vermeleri gerekmektedir.

Emlakgezen.com, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri emlakgezen.com veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Emlakgezen.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya emlakgezen.com üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; emlakgezen.com ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Sanal Tur Süreli Yayın Hizmet Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. Emlakgezen.com dâhilinde başka sitelere link verebilir.

Emlakgezen.com, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. Emlakgezen.com, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini emlakgezen.com’un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda emlakgezen.com, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

 • Emlakgezen.com’un Müşterileri ile akdettiği “Sanal Tur Süreli Yayın Hizmet Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi”’nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

• Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

• Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

Emlakgezen.com, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Ayrıca, yayın süresi dolmuş olan çekim metaryalleri tekrar kullanılması arzu edilebileceğinden Emlakgezen tarafından konutlar için 2 yıl ticari portföylerde 3 yıllık süre ile güvenli bir şekilde depo edilirler. Bu süre zarfında tekrar kullanımı talep edilen çekim metaryelleri tekrar yayına alınabilir. Saklama süresi dolmuş çekim metaryelleri özel hayatın korunması ilkesinden hareketle Emlakgezen tarafından kesinlikle imha edilirler. Saklama süresi boyunca Emlakgezen, dilediği portföyleri SATILDI başlığı altında referans olarak emlakgezen.com sitesinde gösterme hakkına sahiptir.


Emlakgezen.com, kullanıcılar ve kullanıcıların “Site”yi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, “Site”yi kaç kişinin kullandığını, bir kişinin “Site”yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır.

Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. emlakgezen.com, tarafından “Site” dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, emlakgezen.com ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

Emlakgezen.com, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman “Site”de yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Emlakgezen.com değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri “Site”de yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.